SENSOWNA POMOC DZIAŁA DŁUGOFALOWO I ZMIENIA COŚ WIECEJ, NIŻ TYLKO ZEWNĘTRZNE OKOLICZNOŚCI – tak powiedział Marcin Polakiewicz Prezydent Rotary Club Zielona Góra Poland podczas przekazania izbie przyjęć Centrum Zdrowia Matki i Dziecka urządzenie do szybkiego oznaczania CRP. Pieniądze na zakup urządzenia zostały zebrane podczas 27. Charytatywnego Balu Rotary.
To nie koniec działań Rotary na terenie lubuskiego. Teraz zachęcają do wsparcia inicjatywy poprzez podpisanie petycji❗ TAK DLA LUBUSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII
Podpisz petycję online: mub.me/petycja
Możesz zrobić to również osobiście w Zamku Joannitów❗ Dostępna petycja w formie papierowej. Wystarczą podstawowe dane! Zapraszamy i liczymy na wsparcie przyjaciół Zamku To tylko podpis a może zdziałać wiele❗
Akcja poparcia może pomóc ministerialnym decydentom aby wesprzeć finansowo właśnie ten projekt.
Budżet subfunduszu infrastruktury strategicznej Ministerstwa Zdrowia opiewa na 2,5 mld zł. Projekty do niego zgłaszane mogą uzyskać do 300 mln zł dotacji. Na tyle opiewa kosztorys budowy Centrum Onkologii przy Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze. Centrum Onkologii zakłada skupienie wszystkich świadczeń związanych z diagnozowaniem i leczeniem nowotworów w jednym miejscu.