RODO

Kto jest administratorem danych osobowych?

Poniżej spełniam swój obowiązek informacyjny i przedstawiam Ci najważniejsze elementy nowej polityki prywatności RODO

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest firma Polcontrol Marcin Polakiewicz Ul. Podgórna 43E, 65-213 Zielona Góra, NIP 925-168-15-74

W jaki sposób możesz się skontaktować w sprawie swoich danych osobowych?Możesz skontaktować się z nami pod adresem  

Przez jaki okres przetwarzane są Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są archiwizowane przez okres 3 lat.

Komu będą przekazywane Twoje dane?

Nie udostępniamy Twoich danych osobom trzecim i będą one przetwarzane przez nas. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje gdy udostępnienie jest koniecznie w celu realizacji usługi (np. Firmy kurierskiej, biuru księgowemu, firmie hostingowej, obsługi marketingowej). W takiej sytuacji powierzamy dane podmiotom wykonawczym na podstawie pisemnej umowy. W takiej sytuacji niniejsze podmioty nie są uprawnione do dowolnego korzystania z tych danych. Odbiorca może z nich skorzystać jedynie do celów realizacji umowy, tylko w celach przez nas ustalonych i zgodnie z obowiązującym prawem. Dodatkowo Twoje dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

Twoje nowe prawa

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, czy też przeniesienia. Posiadasz również prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest GIODO. Więcej o sposobie realizacji swoich praw dowiesz się z Polityki Prywatności.

Czy Twoje dane będą profilowane?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.