Jeziora w Łagowie

Kalinowe pola

Jezioro Łagowskie

Jeszcze kilkaset lat temu było częścią pobliskiego J. Trześniowskiego do momentu sztucznego przedzielenia tych akwenów. Opisywany zbiornik leży w sercu pięknego Łagowskiego Parku Krajobrazowego. Zachodnie i południowe brzegi akwenu porasta piękny las mieszany z bukiem jako gatunkiem przewodnim. Jezioro Łagowskie jest dużo płytsze od J. Trześniowskiego i ma nieco inną ichtiofaunę. Jezioro to należy do najintensywniej zarybianych wód ogólnodostępnych. Nad brzegami zbiornika jest wiele estetycznych pomostów wędkarskich, nawet przystosowanych dla wędkarzy niepełnosprawnych, a także duża wiata, gdzie można schronić się przed deszczem i przyrządzić posiłek.

Jezioro Trześniowskie (Ciecz)

Przede wszystkim to najgłębszy akwen na Środkowym Nadodrzu (58,8 m), a w skali kraju pod tym względem zajmuje 10 miejsce. W dodatku zbiornik leży na dnie bardzo głębokiej i wąskiej rynny polodowcowej, a nad jego wodami wznosi się najwyższe wzgórze Ziemi Lubuskiej - góra Bukowiec (227 m n.p.m). Nic więc dziwnego, że większość brzegów J. Trześniowskiego ma charakter zbliżony do wybrzeży fiordowych a wody zbiornika posiadają I klasę czystości, a co za tym idzie bardzo dużą przezroczystość. Opisywany akwen to jedyne w środkowo - zachodniej Polsce stanowisko troci jeziorowej. Ponadto występuje tu zdecydowana większość rodzimych, jeziorowych gatunków ryb z sielawą, sieją i węgorzem na czele. Jezioro Trześniowskie to główny akwen pełnego urody Łagowskiego Parku Krajobrazowego, otoczony przez przepiękne, głównie bukowe lasy. Nad jego brzegami ustanowiono dwa rezerwaty florystyczne. Opisywany zbiornik łączy się z pobliskim Jeziorem Łagowskim poprzez krótki kanał. Przesmyk dzielący oba jeziora został w dużej mierze usypany sztucznie, a na nim Zakon Joannitów wybudował zamek. Miejscowość Łagów, przylegająca do południowego krańca J. Ciecz z powodu swojego położenia, otoczenia, architektury nazywany jest "perłą" Ziemi Lubuskiej.

Odległość od Zamku: 5m